معاون توسعه ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان‌رضوی گفت: بخش خصوصی فعال در چمن شماره یک و دو ورزشگاه تختی مشهد هیچ نسبت فامیلی با مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی ندارد. امیر زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: اماکن ورزشگاه تختی مشهد به بخش خصوصی واگذار شده و بقیه بخش‌ها نیز عمدتاً در اختیار هیئت‌های ورزشی استان خراسان رضوی است....

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان‌رضوی افزود: در بحث عمرانی، این ورزشگاه پیر است و باید برای آن اعتبار پیش‌بینی کرد و برای نگهداری نیز نیاز به اعتبار دارد و طرحی چند سال پیش با شهرداری مشهد صورت گرفت که شهرداری ورود کند و بتواند ورزشگاه را به صورت مشارکتی نوسازی کنیم.

زارعی افزود: بهرصورت این کار نیز صورت گرفت و شخص آقای شهردار در دو هفته اخیر در مجموعه ثامن و تختی مشهد حاضر شدند و از نزدیک ایرادات را دیدند و اگر طرحی که مدنظر اداره کل است به نتیجه برسد ورزشگاه پیر مجموعه تختی از این وضعیت خرابی و کمبود اعتبارات نجات پیدا می‌کند و سعی می‌کنیم موارد جزئی از قبیل تعمیرات را توسط اداره کل ورزش و جوانان صورت دهیم.

وی با اشاره به اینکه این ورزشگاه پیر است و برای نگهداری به اعتبارات ملی نیاز دارد افزود: امیدواریم این کار با حمایت‌های لازم از سوی استانداری خراسان رضوی صورت بگیرد.

زارعی در مورد فرآیند واگذاری ورزشگاه تختی به بخش خصوصی نیز تصریح کرد: بخش خصوصی از طریق مزایده و اصل 44 قانون اساسی اماکن ورزشگاه تختی را در اختیار گرفته و در حال حاضر چمن شماره یک و دو ورزشگاه به بخش خصوصی واگذار شده و آنها نیز زمین را اجاره می‌دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که شنیده شده بخش خصوصی  وارد شده به این ورزشگاه نسبت فامیلی با یکی از مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان دارد افزود: به هیچ عنوان این مسئله صحیح نیست و حتی اگر این اتفاق نیز قرار به تحقق باشد، قانون منعی برای واگذاری ندارد اما این مسئله در حال حاضر صحت ندارد.


align=bottom