زمین چمن این ورزشگاه کیفیت لازم را نداشت و اصلا متناسب با سازه و امکانات این ورزشگاه نبود. با اینکه از همان ابتدای بازی و پخش تلویزیونی مسابقه پدیده - پرسپولیس محو تماشای زیبایی های ورزشگاه امام رضا (ع) بودند اما این ورزشگاه یک نقطه ضعف بزرگ داشت. زمین چمن این ورزشگاه کیفیت لازم را نداشت  و اصلا متناسب با سازه و امکانات این ورزشگاه نبود.بازیکنان روی این زمین بارها سر خوردند و...
... از انجایی که طی هر برخورد بخشی از چمن کنده می شد مشخص بود از کیفیت لازم برخوردار نیست.حتی برانکو هم به کیفیت پائین زمین چمن اشاره کرد که  این مساله تا حدودی روی کیفیت مسابقه هم تاثیر گذاشته بود  و بعضا باعث اشتباهات بازیکنان در کنترل توپ می شد.

هر چند مشخص نیست از هفته های بعد باز هم پدیده در این ورزشگاه از حریفاتش میزبانی کند اما کیفیت این چمن باید بهتر از آنچه امروز دیدیم باشد چرا که  این مشکل روی بازی تیم میزبان هم تاثیر منفی خواهد گذاشت.
ایران ورزشی آنلاین