align=bottom
دوره مربی‌گری B کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور ۲۴ شرکت‌کننده از سراسر کشور در مشهد برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، دوره مربی‌گری B کنفدراسیون فوتبال آسیا از تاریخ ۲۱ آبان در مشهد آغاز شد و در این دوره چهره‌هایی چون حسین بادامکی نیز حضور داشتند. یکی از مدرسین این دوره در خصوص برگزاری این دوره گفت: کلاس B کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور ۲۴ شرکت‌کننده از سراسر کشور در مشهد برگزار شد....

عباس چمنیان افزود: این دوره یکی از دوره‌های موفق بود، به‌خاطر محتوایی که در این کلاس‌ها ارائه شد، هم محتوای آموزشی و حضور در تیم‌‌‌های پایه و همچنین محتوای تیم‌داری و تیم‌سازی در کنار تمرینات و برنامه‌های آموزشی از فوتبال دنیا در این دوره تدریس شد.

وی ادامه داد: شرکت‌کنندگان در این دوره مستعد نشان دادند و اگر این استعدادها در مسیر درست قرار بگیرد و به‌درستی از پتانسیل‌هایی که دارند استفاده کنند می‌توانند به‌آینده فوتبال ما کمک کنند، این دوره مانند سایر ادوار با میزبانی شایسته و با کیفیت هیأت فوتبال استان برگزار شد، این دوره با همکاری دوستان در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی در محل این دانشگاه برگزار شد که بستری مناسبی بود و به‌کیفیت این دوره کمک زیادی کرد امیدوارم اضافه شدن این مربیان جوان و مستعد باعث تحول در فوتبال استان باشد تا از یک فوتبال سنتی به‌فوتبالی علمی دست یابیم.