هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاههاى كشور - جام آزادگان

پارسه تهران- ابومسلم خراسان

یکشنبه  19 ابان ماه 92  - ساعت 14:30

ورزشگاه صنایع دفاع تهران

داور: حمید حاج ملک کمک ها: حمید سیفی آذر و امیر مبشر

به امید پیروزى مشكى پوشان خراسانى ....

یکشنبه: 19 آبان

 

14:30 شهرداری یاسوج- پدیده مشهد (تختی یاسوج)

داور: قاسم واحدی کمک ها: محمدرضا امینی و فرید امیدوار

 

14:30 فولاد یزد- صنعت نفت آبادان (شهید نصیری یزد)

داور: میثم پورکریمیان کمک ها: حمزه علی سلیمی و محمدرضا فتحی

 

14:30 گیتی پسند اصفهان- نساجی مازندران (فولادشهر)

داور: موعود بنیادی فر کمک ها: رحیم حاجیلو و محمد ابوالحسنی

 

14:30 داماش ایرانیان- ابومسلم خراسان (صنایع دفاع)

داور: حمید حاج ملک کمک ها: حمید سیفی آذر و امیر مبشر

 

14:30 سایپا شمال- نفت مسجد سلیمان (شهدا ساری)

داور: مهدی مرجان زاده کمک ها: جواد مداح و محمد عطائی

 

14:30 مس رفسنجان- یزد لوله (تختی رفسنجان)

داور: سعید شمس کمک ها: حسین طالقانی و سعید رضائی

 

14:45 نفت و گاز گچساران- آلومینیوم هرمزگان (اختصاصی نفت و گاز)

داور: استادزاده کمک ها: محمد حسین مرادی و سید علی میرغفاری

 

14:45 البدر بندر کنگ- پاس همدان (اختصاصی البدر)

داور: سیدرضا مهدوی کمک ها: محمد راهی و امیر آشور ماهانی

 

14:45 الوند همدان- گهر دورود (قدس همدان)

داور: آرش خرمیان کمک ها: مسلم صفری و عسگر محمدی

 

14:45 شهرداری بندرعباس- گل گهر سیرجان (خلیج فارس بندرعباس)

داور: علی صفائی کمک ها: حسین قنبری و مجید ویشگاهی

 

15:  استقلال اهواز- نیروی زمینی تهران (تختی اهواز)

داور: جمشید دانش مهر کمک ها: کیومرث رضایی و امید افخمی

 

15: ایرانجوان بوشهر- پیکان تهران (شهید بهشتی بوشهر)

داور: احمد صالحی کمک ها: حمید سبحانی و احسان تیموری

 

.....................................

 

 

هفته نهم


یکشنبه: 19 آبان
14:30 شهرداری یاسوج- پدیده مشهد (تختی یاسوج)
14:30 فولاد یزد- صنعت نفت آبادان (شهید نصیری یزد)
14:30 گیتی پسند اصفهان- نساجی مازندران (فولادشهر)
14:30 داماش ایرانیان- ابومسلم خراسان (صنایع دفاع)
14:30 سایپا شمال- نفت مسجد سلیمان (شهدا ساری)
14:30 مس رفسنجان- یزد لوله (تختی رفسنجان)
14:45 نفت و گاز گچساران- آلومینیوم هرمزگان (اختصاصی نفت و گاز)
14:45 البدر بندر کنگ- پاس همدان (اختصاصی البدر)
14:45 الوند همدان- گهر دورود (قدس همدان)
14:45 شهرداری بندرعباس- گل گهر سیرجان (خلیج فارس بندرعباس)
15 استقلال اهواز- نیروی زمینی تهران (تختی اهواز)
15 ایرانجوان بوشهر- پیکان تهران (شهید بهشتی بوشهر)

 


 هفته دهم


یکشنبه 26 آبان


14: سیاه جامگان مشهد- استقلال اهواز (ثامن الائمه مشهد)
14:15 نیروی زمینی تهران- گیتی پسند اصفهان (شهدا نزاجا)
14:15 گهر دورود- فولاد یزد (تختی دورود)
14:15 نساجی مازندران- شهرداری بندرعباس (شهدا ساری)
14:15 گل گهر سیرجان- الوند همدان (اختصاصی گل گهر)
14:15 یزد لوله- البدر بندر کنگ (شهید نصیری یزد)
14:15 پیکان تهران- مس رفسنجان (پیکان شهر)
14:30 راهیان کرمانشاه- ایرانجوان بوشهر (آزادی کرمانشاه)
14:30آلومینیوم هرمزگان- سایپا شمال (خلیج فارس بندرعباس)
14:30 پاس همدان- نفت و گاز گچساران (قدس همدان)
15: نفت مسجد سلیمان- داماش ایرانیان (شهید بهنام محمدی)
15: صنعت نفت آبادان- شهرداری (تختی آبادان)


 هفته یازدهم
جمعه: آذر
14: ابومسلم خراسان- نفت مسجد سلیمان (ثامن الائمه مشهد)
شنبه: 2 آذر
14: پدیده مشهد- صنعت نفت آبادان (ثامن الائمه مشهد)
14: گیتی پسند اصفهان- سیاه جامگان مشهد (فولاد شهر)
14: شهرداری یاسوج- گهر دورود (تختی یاسوج)
14: فولاد یزد- گل گهر سیرجان (شهید نصیری یزد)
14: داماش ایرانیان- آلومینیوم هرمزگان (صنایع دفاع)
14: سایپا شمال- پاس همدان (شهدا ساری)
14: مس رفسنجان- راهیان کرمانشاه (تختی رفسنجان)
14:15 شهرداری بندرعباس- نیروی زمینی تهران (خلیج فارس بندرعباس)
14:15 الوند همدان- نساجی مازندران (قدس همدان)
14:15 البدر بندر کنگ- پیکان تهران (اختصاصی البدر)
14:15 نفت و گاز گچساران- یزد لوله (اختصاصی نفت و گاز)


 هفته دوازدهم


شنبه: 9 آذر
14: گهر دورود - پدیده مشهد (تختی دورود)
14: سیاه جامگان مشهد- شهرداری بندرعباس (ثامن الائمه مشهد)
14: گل گهر سیرجان- شهرداری یاسوج (اختصاصی گل گهر)
14: نیروی زمینی تهران- الوند همدان (شهدا نزاجا)
14: نساجی مازندران- فولاد یزد (شهدا ساری)
14: پیکان تهران- نفت و گاز گچساران (پیکان شهر)
14: یزد لوله- سایپا شمال (شهید نصیری یزد)
14:15آلومینیوم هرمزگان- ابومسلم خراسان (خلیج فارس بندرعباس)
14:15 راهیان کرمانشاه - البدر بندر کنگ (آزادی کرمانشاه)
14:15 پاس همدان - داماش ایرانیان (قدس همدان)
14:30 استقلال اهواز- گیتی پسند اصفهان (تختی اهواز)
14:30 ایرانجوان بوشهر- مس رفسنجان (شهید بهشتی بوشهر)